Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?

A.

Điện áp

B.

Cường độ dòng điện

C.

Suất điện động

D.

Công suất

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Đặc điểm các đại lượng của dòng điện xoay chiều

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.