Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của vận tốc:

A.

Nút

B.

$\frac{m}{s}$

C.

$\frac{km}{h}$

D.

Hải lý.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Vật lý lớp 8 - Cơ học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.