Trong các hàm số sau đây, hàm số có đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng là

A.

y = 5x - 3

B.

y = x2 - 4x + 5

C.

y = x4 - x2 + 1

D.

y = sinx

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Do phương trình y = x4 - x2 + 1 không thay đổi khi ta thay x bởi -x, nên đồ thị của hàm số này nhận trục tung làm trục đối xứng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.