Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Xét hàm số img1 Tập xác định của hàm số: img2. Với mọi img3, img4 ta có img5img6, img7. Vậy img8là hàm số tuần hoàn.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.