Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Viết lại đáp án B là img1  Viết lại đáp án C là img2 Kiểm tra được đáp án A là hàm số lẻ nên có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ. Chọn A. Ta kiểm tra được đáp án B và C là các hàm số không chẵn, không lẻ. Xét đáp án D. = Hàm số xác định img3 img4  = Chọn img5 nhưng img6 Vậy img7 không chẵn, không lẻ.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...