Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Ta dễ dàng kiẻm tra được A, C, D là các hàm số lẻ nên có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ img1. Xét đáp án B, ta có img2. Kiểm tra được đây là hàm số chẵn nên có đồ thị đối xứng qua trục tung.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...