Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn?         

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xét hàm số img1  TXĐ:img2. Hơn nữa: img3hàm lẻ Xét hàm số img4  TXĐimg5 . Hơn nữa img6hàm số chẵn Xét hàm sốimg7 . Ta có img8hàm số không chẵn Xét hàm sốimg9 . Ta có img10hàm số không chẵn  

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.