Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn?         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

  Chọn B.  TXĐ: img1. img2img3  Ta có img4 img5. Từ img6img7 suy ra hàm số img8 là hàm chẵn.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.