Trong các hidroxit dưới đây, hidroxit nào có tính lưỡng tính?  

A.

NaOH. 

B.

KOH. 

C.

LiOH. 

D.

Al(OH)3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Ghi nhớ một số hidroxit có tính lưỡng tính thường gặp như: Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Cr(OH)3, Pb(OH)2,… Hướng dẫn giải: Al(OH)3 là một hidroxit lướng tính.

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.