Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?  

A.

Khối đa diện đều loại img1 là khối đa diện đều có img2 mặt, img3 đỉnh.

B.

. Khối đa diện đều loại img1 là khối đa diện lồi thỏa mãn mỗi mặt của nó là đa giác đều img2 cạnh và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng img3 mặt.

C.

Khối đa diện đều loại img1 là khối đa diện đều có img2 cạnh, img3 mặt.

D.

Khối đa diện đều loại img1 là khối đa diện lồi thỏa mãn mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng img2 mặt và mỗi mặt của nó là một đa giác đều img3 cạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Theo định nghĩa khối đa diện đều trong sách giáo khoa hình học 12 cơ bản trang 15.

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...