Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A.

18,75% - 2,25% = 15% $ \times $1,1

B.

18,75% - 2,25% < 15% $ \times $1,1

C.

18,75% - 2,25% > 15% $ \times $1,1

D.

18,75% - 2,25% + 0,2% = 15% $ \times $1,1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 18,75% – 2,25% = 16,5% 15% $ \times $1,1 = 16,5% Do đó: 18,75% – 2,25% = 15% $ \times $1,1. Từ đó suy ra: 18,75% – 2,25% + 0,2% > 15% $ \times $1,1. Vậy khẳng định đúng là: 18,75% – 2,25% = 15% $ \times $1,1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Số thập phân. Các phép tính với số thập phân - Đề số 62

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.