Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A.

$\frac{{45}}{{54}} = \frac{{135}}{{152}}$

B.

$\frac{{45}}{{54}} = \frac{5}{6}$

C.

$\frac{{45}}{{54}} = \frac{{90}}{{108}}$

D.

$\frac{{45}}{{54}} = \frac{{15}}{{18}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\begin{gathered} \frac{{45}}{{54}} = \frac{{45:9}}{{54:9}} = \frac{5}{6}; \ \\ \frac{{45}}{{54}} = \frac{{45 \times 2}}{{54 \times 2}} = \frac{{90}}{{108}}; \ \\ \frac{{45}}{{54}} = \frac{{45:3}}{{54:3}} = \frac{{15}}{{18}}; \ \\ \frac{{45}}{{54}} = \frac{{45 \times 3}}{{54 \times 3}} = \frac{{135}}{{162}} < \frac{{135}}{{152}}. \ \\ \end{gathered} $ Vậy khẳng định sai là: $\frac{{45}}{{54}} = \frac{{135}}{{152}}.$

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích - Đề số 25

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.