Trong các khối nón có cùng đường sinh bằng img1, tính thể tích lớn nhất của khối nón.         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi img1 lần lượt là chiều cao và bán kính tương ứng của khối nón đã cho. Ta có img2img3. Thể tích của khối nón img4  Xét hàm số img5 với img6. Suy ra: img7img8. Bảng biến thiên của hàm số: img9  Từ bảng biến thiên, ta thấy thể tích khối nón lớn nhất là img10.  

 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.