Trong các loại đất được cải tạo ở nước ta hiện nay, chiếm tỷ lệ lớn nhất là:

A.

Đất xám bạc màu.

B.

Đất than mùn.

C.

Đất mặn.

D.

Đất phèn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.