Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?  

A.

 Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau

B.

 Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau.

C.

Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh

D.

 Tôn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...