Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?        

A.

Phép đối xứng tâm không biến điểm nào thành chính nó.

B.

Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.

C.

Phép đối xứng tâm có đúng hai điểm biến thành chính nó.

D.

Phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  + Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó đó chính là tâm của phép đối xứng này.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...