Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?         

A.

Thể tích của hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau là bằng nhau.

B.

Thể tích của khối lăng trụ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

C.

Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

D.

Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là: D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...