Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A.

 Số phức img1 được biểu diễn bằng điểm img2 trong mặt phẳng Oxy.

B.

 Số phức img1 có số phức liên hợp là img2

C.

Tích của một số phức với số phức liên hợp của nó là một số thực.

D.

 Số phứcimg1  có mô đun là img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Rõ ràng A, C, D đúng. Ta có số phức img1 có số phức liên hợp là img2

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...