Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?        

A.

Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến.

B.

Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trục.        

C.

Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng qua tâm.

D.

Thực hiện liên tiếp phép quay và phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  img1  Vậy img2.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.