Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhân xét không đúng là.

A.

Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.

B.

Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.

C.

Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F).

D.

Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Vì điện dung của tụ chỉ phụ thuộc cấu tạo của tụ chứ không phụ thuộc hiệu điện thế.

Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.