Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm cắt mạch polime:       

A.

Amilozo + img1

B.

Poli (vinyl axetat) + img1

C.

Poli (vinyl clorua) + img1 img2

D.

Cao su thiên nhiên + HCl img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phản ứng thủy phân tinh bột trong môi trường axit (amilozơ + img1) là phản ứng cắt mạch polime.

Vậy đáp án đúng là A. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.