Trong các phép biến hình sau đây, phép biến hình không có tính chất bảo toàn khoảng cách giữa hai điếm bất kì là

A.

Phép tịnh tiến.

B.

Phép quay.

C.

Phép đối xứng trục.

D.

Phép đồng dạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các phép tịnh tiến, phép quay, phép đối xứng trục đều là các phép dời hình nên bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
Phép đồng dạng nói chung không phải là một phép dời hình.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.