Trong các phương pháp tạo giống mới không thể thiếu bước:   

A.

Chọn lọc các biến dị phù hợp với mục tiêu đề ra

B.

Cho sinh sản để nhân lên thành giống mới

C.

Lai giữa các cá thể mang biến dị khác nhau

D.

Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong các phương pháp tạo giống mới không thể thiếu bước chọn lọc các biến dị phù hợp với mục tiêu đề ra, bởi vì mục đích tạo giống là các giống mới có năng suất cao, phẩm chất tốt để đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống. 

Vậy đáp án là A 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...