Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình img1.                                 

A.

A. img1.        

B.

B. img1.        

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương trình img1 img2  = img3  = img4 img5  img6  Vậy phương trình đã cho tương đương với img7. Chọn D.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...