Trong các polime sau polime nào được dùng để tráng lên chảo, nồi để chống dính?

A.

PVC [poli(vinyl clorua)].

B.

PE (polietilen).

C.

PVA [poli(vinyl axetat)].

D.

Teflon [poli(tetraflo etilen)].

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Teflon [poli(tetraflo etilen)].

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.