Trong các polime sau polime nào được dùng để tráng lên chảo, nồi để chống dính?

A.

PVC [poli(vinyl clorua)].

B.

PE (polietilen).

C.

PVA [poli(vinyl axetat)].

D.

Teflon [poli(tetraflo etilen)].

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Teflon [poli(tetraflo etilen)].

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...