Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A.

tơ visco và tơ nilon-6.

B.

sợi bông và tơ visco.

C.

tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.

D.

sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sợi bông và tơ visco.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.