Trong các quặng sau: Hematit, manhetit, xiđerit, pirit. Quặng không thể dùng để điều chế gang là:

A.

Manhetit.

B.

Hematit.

C.

Pirit.

D.

Xiđerit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Pirit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.