Trong các số đo thời gian sau, số đo thời gian nào là bé nhất?

A.

1 giờ 24 phút

B.

$1\frac{3}{5}$ giờ

C.

86 phút

D.

1,6 giờ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 1 giờ 24 phút = 84 phút $1\frac{3}{5}$ giờ = 1,6 giờ = 1 giờ 36 phút = 96 phút. Vậy trong các số đo thời gian đã cho, số đo thời gian nào bé nhất là 1 giờ 24 phút.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.