Trong các số sau, số nào nhỏ nhất?         

A.

img1.        

B.

img1.

C.

img1.        

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Tự luận : Đưa về cùng 1 cơ số và so sánh Ta thấy img1.Ta chọn đáp án C.

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...