Trong câu thơ "Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" (Chị em Thuý Kiều – Truyện Kiều – Nguyễn Du) có sử dụng phép tu từ nào dưới đây :

A.

Nhân hoá và ẩn dụ.

B.

Nhân hoá và tượng trưng.

C.

Nhân hoá và so sánh.

D.

Nhân hoá và cường điệu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.