Trong chính sách đối ngoại, Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với ai?

A.

Với Mĩ

B.

Với các nước phương Tây.

C.

Với các nước Đông Nam Á.

D.

Với cách nước châu Á

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Với Mĩ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.