Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

A.

Công nghiệp nặng.

B.

Giao thông vận tải.

C.

Ngoại thương.

D.

Nông nghiệp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cách giải: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào nông nghiệp, chủ yếu là các đồn điền cao su. Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.