Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli,gen điều hòa có vai trò:

A.

Trực tiếp kiểm soát hoạt động của gen cấu trúc.

B.

Tổng hợp Protein ức chế.

C.

Tổng hợp Protein cấu tạo nên enzim phân giải Lactôzơ.

D.

Hoạt hóa enzim phân giải Lactôzơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli,gen điều hòa có vai trò: tổng hợp Protein ức chế.

Đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...