Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac ở vi khuẩn E. coli, gen điều hòa có vai trò:        

A.

Quy định tổng hợp protein ức chế

B.

Khởi đầu quá trình phiên mã của các gen cấu trúc

C.

Quy định tổng hợp enzim phân giải lactozơ

D.

Kết thúc quá trình phiên mã của các gen cấu trúc

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...