Trong công nghệ nuôi cấy hạt phấn, gây lưỡng bội dòng tế bào đơn bội 1n thành 2n rồi cho mọc thành cây sẽ tạo thành cây con

A.

 có kiểu hình giống các cây bố mẹ nhưng khác về kiểu gen.

B.

 mang kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

C.

 có ưu thế lai cao hơn so với thế hệ cây mẹ.

D.

 mang kiểu gen mới chưa từng có ở cây mẹ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lưỡng bội hóa sẽ tạo cơ thể đồng hợp về tất cả các cặp gen  

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.