Trong cuộc chiến phòng, chống dịch covid-19 ở Việt Nam, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội khi 

A. đề xuất giải pháp cách li y tế.
B. đồng loạt chia sẻ mọi thông tin.  
C. đầu cơ tích trữ hàng tiêu dùng.
D.  từ chối việc khai báo dịch tễ.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.