Trong cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam ?

A.

Cuộc biểu tình của 2 van tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963)

B.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11-6-1963)

C.

Cuộc biểu tình của 70 vạn quân chúng Sài Gòn (16-6-1963)

D.

Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm  (01-11-1963)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cuộc biểu tình của 70 vạn quân chúng Sài Gòn (16-6-1963)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.