Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

A.

Giao thông vận tải.      

B.

Nông nghiệp.         

C.

Thương nghiệp.         

D.

Công nghiệp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 76 Cách giải: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2, Pháp đầu tư với tốc độ nhanh và quy mô lớn vào các ngành kinh tế. Trong vòng 6 năm, số vốn đầu tư vào Đông Dương, chủ yếu là vào Việt Nam lên khoảng 4 tỉ phrăng. Trong đó, vốn đầu tư vào nông nghiệp là nhiều nhất, chủ yếu là cho đồn điền cao su. Sai lầm và chú ý: Cuộc khia thác thuộc địa lần thứ nhất và lần thứ hai Pháp đều tập trung đầu tư vào nông nghiệp.  Đáp án đúng là B!      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...