Trong cuộc tiến công địch ỗ Thượng Lào, liên quân Lào - Việt đã giải phóng được bao nhiêu đất đai?

A.

28000 km2 đất đai.

B.

4 km2 đất đai.

C.

Gần 1 vạn km2 đất đai.

D.

2000 km2 đất đai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gần 1 vạn km2 đất đai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.