Trong cuộc tiến công thị xã Lai Châu, quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu địch?

A.

3 tiểu đoàn địch.

B.

2000 địch.

C.

24 đại đội địch.

D.

3 đại đội địch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

24 đại đội địch.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.