Trong dao động điện từ tự do của mạch LC lý tưởng, đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ  img1 là:  

A.

hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

B.

điện tích q của tụ.

C.

năng lượng điện trường giữa hai bản tụ.

D.

cường độ dòng điện qua cuộn cảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Năng lượng điện trường, năng lượng từ trường trong mạch LC biến thiên với tần số gấp đôi tần số dao động của các đại lượng như điện tích, hiệu điện thế, cường độ dòng điện trong mạch LC => Chu kì biến thiên bằng 1 nửa: img1  .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...