Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian:

A.

Ngược pha với nhau.

B.

Cùng pha với nhau.

C.

Vuông pha với nhau.

D.

Lệch pha một lượng .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngược pha với nhau.

Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian ngược pha với nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.