Trong dao động điều hòa, những đại lượng nào dưới đây dao động cùng tần số với li độ?         

A.

Vận tốc, động năng và thế năng.

B.

 Vận tốc, gia tốc và lực.

C.

Vận tốc, gia tốc và động năng.

D.

Vận tốc, gia tốc và động năng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

HD: img1thì img2img3; img4  .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...