Trong điều kiện thế tích không đổi, chất khí có nhiệt độ ban đầu là 17°C, áp suất thay đổi từ 2atm đến 8atm thì độ biến thiên nhiệt độ:

A.

1143°C        

B.

l160°C

C.

904°C

D.

870°C

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:    + img1   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.