Trong đoạn mạch điện xoay chiều tần số f, có hiệu điện thế hiệu dụng U và chỉ chứa tụ điện điện dung C thì:

A.

Cường độ hiệu dụng I tính bởi I = 2π.f..

B.

Cường độ dòng điện tức thời i qua tụ điện sớm pha  so với u.

C.

Cường độ hiệu dụng I vuông pha so với hiệu điện thế hiệu dụng U.

D.

Tổng trở Z = 2π.f..

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cường độ dòng điện tức thời i qua tụ điện sớm pha  so với u.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...