Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Tăng dần tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào dưới đây là đúng?

A.

Công suất tiêu thụ của mạch tăng.   

B.

Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tăng.

C.

Dung kháng luôn có giá trị bằng cảm kháng.

D.

Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi mạch đang xảy ra cộng hưởng mà tăng dần tần số thì hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...