Trong động cơ đốt trong, các chi tiết bằng thép bị mòn là do:

A.

Ăn mòn cơ học.

B.

Ăn mòn điện hoá.

C.

Ăn mòn hoá học.

D.

Ăn mòn hoá học và ăn mòn cơ học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ăn mòn điện hoá.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.