Trong giai đoạn từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947, Quân giải phóng Trung Quốc ở vào thế:

A.

Phòng ngự bị động.

B.

Chủ động tấn công.

C.

Tiêu thổ kháng chiến.

D.

Phòng ngự tích cực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 21. Cách giải: Trong giai đoạn từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947, Quân giải phóng Trung Quốc ở vào thế phòng ngự tích cực khi Tưởng Giới Thạch phát động cuộc chiến tranh chống Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đáp án đúng là D!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.