Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng 10 cm. Bước sóng là ?

A.

10 cm.

B.

20 cm.

C.

40 cm.

D.

80 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khoảng cách giữa 2 bụng sóng liên tiếp bằng nửa bước sóng. Vậy bước sóng bằng 20cm.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...